Набавка радова – Санација подова у учионицама и кабинету издвојеног одељења ОШ ,, Вук Караџић,, у Бобишту – НН 5/21

Набавка радова – Санација подова у учионицама и кабинету издвојеног одељења ОШ ,, Вук Караџић,, у Бобишту – НН 5/21

Преузмите:

1. Позив

2. Допуна документације

3. Одлука о додели уговора