Обавештење за родитеље

Обавештавају се родитељи деце која у школској 2021/2022. години уписују у први разред да од 22.3. до 28.5. 2021. године имају могућност да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала е Управа (адреса сајта је: euprava.gov.rs)

Услуга Исказивања интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља, односно овим путем родитељи остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете. Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Сви потребни подаци ће се прибављати по службеној дужности , електронским путем.Тестирање ће се обавити у периоду од 01.04.2021-31.05.2021.године.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће узети податке и заказати термин за тестирање кроз апликацију.

За сва питања родитељи се могу обратити Драгани Станисављевић, педагогу школе, позивом на број 066/8488495 као и електронски на мејл: osvukle.ped@gmail.com

Директор школе

Предраг Здравковић